Varastotilat ja toimistotilat hankitaan tarpeiden mukaan

Yksi iso kysymys yritystä perustaessa on miettiä, minkälaisia tiloja se tarvitsee. Sama kysymys voi nousta esille myös uudelleen yritystä laajennettaessa tai uusia toimitiloja etsiessä. Yritykselle tiloja etsiessä tulee ottaa huomioon monia eri asioita. Jos aihe on ajankohtainen ja olet etsimässä yrityksellesi uusia toimitiloja, kannattaa lukea tämänkertaisesta kirjoituksesta vinkkejä, miten löytää yritykselle toimivat varastotilat tai toimitilat. Tervetuloa blogin pariin ja mukavaa, kun löysit tänne.

Sijainti on tärkeä asia jokaiselle yritykselle

Tärkein asia, joka yrityksille toimitiloja ja varastotiloja etsiessä vaikuttaa siihen, minkälaisia tiloja tarvitaan, on yrityksen toimiala ja yritystoiminnan luonne. Se ratkaisee esimerkiksi sen, minkä kokoista tilaa tarvitaan ja minkälaisilla teknisillä ominaisuuksilla sen tulee olla varusteltu. Sijainti ja hinta ovat myös tärkeässä osassa ja se, mikä on tärkeää yksilöllisesti eri yrityksille. Toisinaan tarvitaan esimerkiksi joustavuutta tai muunneltavuutta tiloilta, toisinaan taas on tärkeintä, että yritys sijaitsee juuri tietyssä paikassa, esimerkiksi muiden saman alan yritysten lähellä. Joillekin yrityksille voi olla esimerkiksi tärkeää, että toimitilat sijaitsevat keskustassa ja toisille taas saattaa olla parempi logistisesti, jos tilat eivät sijaitse keskustassa, vaan esimerkiksi lähempänä lentokenttää, satamaa tai moottoritietä. Yrityksen sijainti vaikuttaa myös sen kulkuyhteyksiin ja siihen, miten asiakkaat ja työntekijät pääsevät paikalle. Sijaintia miettiessä kannattaakin ottaa huomioon, että paikalle pääsee myös julkisilla liikenneyhteyksillä tai pyörällä tarpeen mukaan. Etenkin varastotiloihin täytyy paikalle olla mahdollista ajaa myös kuorma-autoilla ja muilla kuljetusautoilla.

Tilan koko ja tekniset ominaisuudet

Toimitilan tai varaston kokoa kannattaa miettiä huolella. Tilaa tarvitsevat sekä asiakkaat että henkilökunta, mutta myös koneet ja laitteet ja mahdollinen muu tekniikka. Varastotiloja etsiessä kannattaa miettiä myös tilan korkeutta, koska korkea tila säästää tarvittavia neliöitä. Toisinaan tiloilta tarvitaan myös muita erityisominaisuuksia, joita voivat olla esimerkiksi rakenteelliset ominaisuudet, kuten tavallista parempi äänieristys, ilmanvaihto tai raskaiden koneiden tai laitteiden vuoksi tarvittava suurempi kantavuus. Jo tiloja etsiessä voi jo valmiiksi miettiä, onko tiloja mahdollista muuttaa tai laajentaa, jos yrityksen toiminta tulee muuttumaan tulevaisuudessa ja voiko tiloja remontoida ja tarvitseeko siihen mahdollisesti hakea lupia. Sopivat ja toimivat tilat ovat tärkeä osa yrityksen jokapäiväisessä toiminnassa ja vaikuttavat myös henkilökunnan viihtyvyyteen ja hyvinvointiin. Esimerkiksi CRE PREMISES vuokraa toimitiloja eri yritysten tarpeisiin.


jaa